Vantaxes para os Socios

A Sociedade de Sada é unha entidade sen ánimo de lucro. A nosa misión é proporcionar unha plataforma común co fin de que os habitantes de Sada e os seus contornos participen en actividades de lecer, culturais e deportivas, compartan ideas, e axuden a dar forma á nosa comunidade.

Como socio poderás utilizar os nosos espazos e participar en todas as actividades que organizamos:

 • Ballet
 • Jazz
 • Danza Contemporánea
 • Acrodance
 • Hip Hop
 • Zumba
 • Pilates
 • Rondalla: guitarra, laúd e bandurria.
 • Canto Coral
 • Pintura
 • Iniciación ao Piano
 • Taller de Manualidades
 • Iniciación Tenis (nenos e adultos)

 

Infórmache na secretaría da Sociedade ou en info@lasociedaddesada.com